POLITYKA PRYWATNOŚCI 

W dniu 25 maja 2018 roku zaczął obowiązywać RODO - Rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

Dokładamy wszelkich starań aby system działania MKS Agros Chełm był jak najbardziej zgodny z nowym rozporządzeniem.
Polityka Prywatności
Na naszej stronie internetowej pojawiła się Polityka Prywatności
Wszyscy, którzy powierzyli nam swoje dane osobowe zostaną poinformowani mailowo o zmianach odnośnie RODO.
Przygotowaliśmy dla Was Politykę Prywatności MKS Agros Chełm dotyczącą ochrony danych osobowych.
Znajdziecie w niej informacje jak chronimy Wasze dane osobowe, jakie dane potrzebujemy aby prowadzić działalność naszego stowarzyszenia oraz jak możecie nimi zarządzać i jakie macie prawa odnośnie powierzonych nam danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI - MKS AGROS CHEŁM
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla MKS Agros Chełm bardzo ważne a jej głównym celem jest , aby każda osoba wiedziała, co dzieje się z danymi jakie przekazuje. W tym celu stworzyliśmy nową Politykę Prywatności i udostępniamy ją na stronie internetowej MKS Agros Chełm http://mksagroschelm.manifo.com .

W Polityce zawarte są informacje jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz kto ma do nich dostęp a także prawa jakie mają osoby odnośnie powierzonych danych osobowych.

Administrator danych osobowych:
Powierzone nam dane osobowe są administrowane i przetwarzane przez MKS Agros Chełm zgodnie z obowiązującym prawem w siedzibie klubu pod poniższym adresem:
22-100 Chełm ul. 1 Pułku Szwoleżerów 15 A

Informacje odnośnie miejsca przechowywania danych osobowych.
Dane osobowe przechowujemy w siedzibie klubu w Chełmie ul. I Pułku Szwoleżerów 15A zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu.

Dane osobowe, przetwarzamy na potrzeby poniższych zadań statutowych:
1.Prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych, 2.Udziału we współzawodnictwie sportowym, 3.Realizowaniu zadań w zakresie upowszechnianiu kultury fizycznej, sportu turystyki i rekreacji.
W tym celu niezbędne są poniższe dane osobowe: Imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail w celu umożliwienia kontaktu opisanym jak wyżej, data urodzenia i miejsce urodzenia, płeć, adres zamieszkania, Pesel, dane związane z płatnością za szkolenie (historia przelewów i wpłat),zgoda rodzica (opiekuna prawnego) dziecka w zajęciach szkoleniowych, deklaracja uczestnika zajęć oraz deklaracja członkowska, dane niezbędne do dokumentów finansowych.
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.

Dostęp do danych osobowych:
Dane osobowe przekazane na potrzeby realizacji celów statutowych klubu przetwarzane są w jego obrębie jako głównego Administratora jak też na potrzeby innych podmiotów zajmujących się podobną działalnością szkoleniową osób - uczestników zajęć sportowo rekreacyjnych w naszym klubie. Zapewniamy, że Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza MKS Agros Chełm bez nieuzasadnionej potrzeby, nie są powielane i rozpowszechniane w celach marketingowych dla podmiotów trzecich ani sprzedawane.
Przekazane dane osobowe możemy przetwarzać wyłącznie na podstawie Twojej zgody. Brak takiej zgody uniemożliwia nam prowadzenie jakichkolwiek przedsięwzięć wobec danej osoby.

Każdy, kto powierza swoje dane ma dostęp i określone prawa odnośnie powierzonych danych osobowych w tym :
• Prawo do informacji odnośnie sposobu przechowywania.
• Otrzymania kopii powierzonych dla MKS Agros Chełm danych osobowych.
• Prawo do poprawiania danych, uzupełniania.
- Prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych przez MKS Agros Chełm , chyba że jesteśmy w trakcie realizacji powierzonych działań szkoleniowych.
- Prawo do ograniczenia przetwarzanych danych osobowych.
- Otrzymywania informacji o bieżącej działalności statutowej stowarzyszenia MKS Agros Chełm środkami komunikacji elektronicznej lub telefonicznej (w zależności od podanych danych) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;


Uprawnienia :
Jeżeli twoje dane są niepoprawne lub nieaktualne, na Twój wniosek musimy ograniczyć ich przetwarzanie do momentu ich poprawienia. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw opisanych powyżej, napisz na adres mailowy agroschelm@onet.eu .

Jeżeli podejrzewasz, że twoje dane osobowe zostały w niewłaściwy sposób użyte lub przetworzone skontaktuj się z administratorem masz też prawa wynikające z ustawy odnośnie zgłaszania naruszeń.

Informacje odnośnie Polityki Prywatności zawarte są w Regulaminie MKS Agros Chełm.
Polityka Prywatności będzie aktualizowana i uzupełniana aby ją lepiej dostosować do obowiązującej ustawy i działalności MKS Agros Chełm. 
Kreator stron internetowych - przetestuj